«Δήλος – Ανοικτό Μουσείο»: Έργα 4.520.000 € για παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υλοποιεί στην Δήλο σειρά σημαντικών  παρεμβάσεων  αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο, συ

«Δήλος – Ανοικτό Μουσείο»: Έργα 4.520.000 € για παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο.
«Δήλος – Ανοικτό Μουσείο»: Έργα 4.520.000 € για παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υλοποιεί στην Δήλο σειρά σημαντικών  παρεμβάσεων  αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο, συνολικού προϋπολογισμού 4.520.000 €

Το έργο «Δήλος – ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με προϋπολογισμό 4.520.000 €, και υλοποιείται από........ την Εφορεία Αρχαιοτήτων Kυκλάδων.

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και ανάδειξη εμβληματικών μνημείων του ιδιάζοντος αρχαιολογικού χώρου της Δήλου, που είναι ενταγμένη στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, όπως του Ναού του Απόλλωνα Απόλλωνα, της Παλαίστρας, της Οικίας της Λίμνης και της Οικίας Διαδούμενου, ενώ στο πλαίσιο του θα γίνει και διαμόρφωση διαδρομών επισκεπτών στο Ιερό, στις Συνοικίες Θεάτρου και Λίμνης.

Επίσης το έργο αφορά και σε εργασίες αναβάθμισης της υφιστάμενης έκθεσης του αρχαιολογικού μουσείου με βελτιώσεις και μικρής κλίμακας μετατροπές στο κέλυφος του μουσείου και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού (γραφεία, εργαστήριο συντήρησης, αποθήκες, χώροι υγιεινής).