Mykonos: Πρόσκληση Δια Περιφοράς έκτακτης Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανω Μεράς

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς Μυκόνου, σας προσκαλούν την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 19:00 μ.μ., ν

Mykonos: Πρόσκληση Δια Περιφοράς έκτακτης Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανω Μεράς
Mykonos: Πρόσκληση Δια Περιφοράς έκτακτης Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανω Μεράς

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς Μυκόνου, σας προσκαλούν την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 19:00 μ.μ., να συμμετέχετε στην δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση (μέσω διαδικτύου).......,

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, αλλά και της με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, καθώς και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ: 2 (ΦΕΚ1/Β΄/02-012021) ΚΥΑ, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερόμενων θεμάτων:

1. Περί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου για την σύνταξη Ψηφίσματος σε ότι αφορά το υπό κατάρτιση Νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα των ρόλων των Κοινοτήτων.

  • Έκτακτο λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.