Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς Μυκόνου, σας προσκαλούν την Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019, και ώρα 17:00΄ μ.μ., σ

Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου
Πρόσκληση Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου

Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς Μυκόνου, σας προσκαλούν την Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019, και ώρα 17:00΄ μ.μ., στην ........αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 Κοινότητας Άνω Μεράς, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από το Συμβούλιο της Κοινότητας αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερόμενων θεμάτων:

  • Εισήγηση σχετικά με την ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου ποσού, για την ανάπλαση του χώρου στάθμευσης (παρκινγκ) , Νεκροταφείου, και Δημοτικού φωτισμού της Άνω Μεράς .
  • Περί γνωμοδότησης σχετικά με την επιβολή πρόστιμων για παραβάσεις στον παραδοσιακό οικισμό της νήσου Μυκόνου μετά από έγγραφο του Δήμου Μυκόνου.
  • Περί γνωμοδότησης σχετικά με την μελέτη της Περιφερείας Ν. Αιγαίου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αφορά σε αποχετευτικά δίκτυα και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στην Άνω Μερά Μύκονου.
  • Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.

NewsRoom mykonosticker.com