Education Policy: Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ - Ο Γεραπετρίτης κρίνει ως Αντισυνταγματικό… το Νομοσχέδιο Κεραμέως [Νομοσχέδιο]

Education Policy / Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ - Ο Γεραπετρίτης κρίνει ως Αντισυνταγματικό… το Νομοσχέδιο Κεραμέως [Νομοσχέδιο]

Education Policy: Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ - Ο Γεραπετρίτης κρίνει ως Αντισυνταγματικό… το Νομοσχέδιο Κεραμέως [Νομοσχέδιο]

Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ για τα ΑΕΙ - Περιλαμβάνει 464 άρθρα!!

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που θα φέρει μεγάλες αλλαγές στα ΑΕΙ με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου θα εισαχθεί για επεξεργασία στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων την ερχόμενη Πέμπτη.

Ένα πανεπιστήμιο-επιχείρηση, φιλικό στην επιχειρηματική δράση, (που σημαίνει άνοδο του κόστους σπουδών και νέες προτεραιότητες για την κατεύθυνση της χρηματοδότησης), που θα διοικείται από ένα Συμβούλιο Διοίκησης με πρύτανη «υποτελή» και υπόλογο σε αυτό, χωρίς πρυτανικό συμβούλιο, αλλά με εκτελεστικό διευθυντή-μάνατζερ, με βιομηχανικά διδακτορικά συνεργασίας των ΑΕΙ με επιχειρήσεις,  με σχολές πολλών ταχυτήτων και περισσότερα “πτυχία-σούπα” σκόρπιων και ασύνδετων γνώσεων και χωρίς επαγγελματική αναγνώριση, με αποδυναμωμένες τις φοιτητικές παρατάξεις που -ουσιαστικά- καταργούνται,  και πολλά άλλα,  φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ.

Παράλληλα η θεσμοθέτηση κοινών/διπλών προπτυχιακών (joint degrees) μεταξύ Τμημάτων του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ, εντός και εκτός Ελλάδας,  η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από άλλες σχολές, κινούνται στη γνωστή κατεύθυνση της διάσπασης του επιστημονικού αντικειμένου.

Η συντριπτική πλειοψηφία των διοικήσεων των ιδρυμάτων, καθηγητές, ερευνητές, εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια και φοιτητικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για απουσία διαβούλευσης και συναίνεσης εκ μέρους του υπουργείου Παιδείας. 

Ο Γεραπετρίτης κρίνει ως αντισυνταγματικό… το νομοσχέδιο Κεραμέως!!

Ήδη έγκριτοι συνταγματολόγοι έχουν γνωμοδοτήσει ότι το νομοσχέδιο Κεραμέως έχει πολλά ζητήματα αντισυνταγματικότητας και θα καταπέσει σε οποιαδήποτε προσφυγή στο ΣτΕ.

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ της Νίκης Κεραμέως, ως γνωστόν, έχει ήδη προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην ακαδημαϊκή κοινότητα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, ωστόσο το σκέλος των αλλαγών στη διοίκηση των ανώτατων ιδρυμάτων συγκεντρώνει διακομματικά πυρά.

Είναι η πρώτη φορά που όλες οι Σύγκλητοι, όλες οι Σχολές και οι Σύλλογοι, η Σύνοδος Πρυτάνεων και η ΠΟΣΔΕΠ απορρίπτουν το προτεινόμενο μοντέλο διοίκησης. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι κανένα Πανεπιστήμιο ή Σύλλογος Διδασκόντων δεν έχει τοποθετηθεί θετικά στις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια.

Το βασικό σημείο διαφωνίας είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του δημόσιου Πανεπιστημίου καταργείται η εκλογή Πρύτανη από το σύνολο των Πανεπιστημιακών, κάτι που δεν είχε γίνει ούτε στην περίοδο της μαύρης επταετίας. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις και οι Κοσμήτορες θα διορίζονται από το Συμβούλιο Διοίκησης, δηλαδή από ένα ενδεκαμελές σώμα στο οποίο θα συμμετέχουν και εξωτερικά μέλη. Με αυτή τη διαδικασία θα ευνοούνται οι «συναλλαγές κάτω από το τραπέζι» μεταξύ των 11 μελών οι οποίοι θα κάνουν την επιλογή, καταλύοντας την αρχή της δημοκρατίας και το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων.

Ήδη έγκριτοι συνταγματολόγοι έχουν γνωμοδοτήσει ότι το νομοσχέδιο Κεραμέως έχει πολλά ζητήματα αντισυνταγματικότητας και θα καταπέσει σε οποιαδήποτε προσφυγή στο ΣτΕ.

Η γνωμοδότηση-κόλαφος που εξέδωσαν οι συνταγματολόγοι Ξενοφών Κοντιάδης και Ιωάννης Τασσόπουλος, καθηγητές Διοικητικού Δικαίου της Παντείου και του Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα,  σημειώνουν ότι με το νέο σύστημα διοίκησης των ΑΕΙ «υιοθετείται ένα μοντέλο υπερσυγκέντρωσης ποικίλων αρμοδιοτήτων σε ένα όργανο, τον πρύτανη, το οποίο διαθέτει έμμεση και ισχνή νομιμοποίηση.

Ο πρύτανης δεν αναδεικνύεται άμεσα από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά από ένα όργανο, το Συμβούλιο Διοίκησης, του οποίου η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης το καθιστούν ευάλωτο σε χειραγώγηση και αδιαφανείς επιλογές [...]

Το έλλειμμα νομιμοποίησης του πρύτανη αξιολογείται σε συνάρτηση όχι μόνο με την υπερσυγκέντρωση των αρμοδιοτήτων που του απονέμονται και τη φύση των αρμοδιοτήτων αυτών, αλλά και από το γεγονός ότι εν τοις πράγμασι υποβαθμίζονται ουσιωδώς όλοι οι μηχανισμοί ελέγχων και αντίβαρων που θα έπρεπε να συνοδεύουν την οργάνωση των αυτοδιοικούμενων πανεπιστημίων».

Όμως αυτός που δίνει τη χαριστική βολή στο νομοσχέδιο Κεραμέως είναι ο ίδιος ο Υπουργός Επικρατείας υπεύθυνος για το νομοθετικό έργο, Καθηγητής Νομικής Γεώργιος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με τον κ Γεραπετρίτη και με γνωμοδότηση* που είχε υπογράψει ο ίδιος:

«Η πλήρης αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ έχει ως συνέπεια ότι ο νομοθέτης, κατά τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας τους, δεν δύναται να προβαίνει σε θέσπιση ρυθμίσεων οι οποίες κατ’ ουσίαν ανατρέπουν τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκησή τους.»

Ο κ. Γεραπετρίτης σε άλλο σημείο της γνωμοδότησης του κρίνει ως αντισυνταγματικές τις προτεινόμενες ρυθμίσεις Κεραμέως.

Ειδικότερα είναι αντισυνταγματική:

«1. Η συμμετοχή στο όργανο του Συμβουλίου μελών μη προερχόμενων από το Ίδρυμα, και μάλιστα προσώπων που δεν είναι μέλη ΔΕΠ ελληνικών Πανεπιστημίων και δεν διαθέτουν έτσι a priori προσόντα αντίστοιχα με εκείνα των μελών ΔΕΠ ελληνικών Πανεπιστημίων 

2. Η επιλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου από ολιγάριθμο εκλεκτορικό σώμα (τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου) χωρίς τη συμμετοχή του συνόλου της διδακτικής ακαδημαϊκής κοινότητας (άρθρο 8 του Προσχεδίου).

3. Η επιλογή του Πρύτανη από ολιγάριθμο εκλεκτορικό σώμα, δηλαδή το Συμβούλιο (στο οποίο συμμετέχουν και μη μέλη του Ιδρύματος) χωρίς τη συμμετοχή του συνόλου της διδακτικής ακαδημαϊκής κοινότητας.

4. Η επιλογή του Κοσμήτορα από το ολιγάριθμο εκλεκτορικό σώμα των μελών του Συμβουλίου (στο οποίο συμμετέχουν και μη μέλη του Ιδρύματος) και όχι από το σύνολο της διδακτικής ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής.»

Η γνωμοδότηση αυτή είχε υπογραφεί από τον κ. Γεραπετρίτη κατά τη κατάθεση του Νόμου Διαμαντοπούλου το 2011. Ωστόσο στη συνέχεια στη Βουλή έγιναν σημαντικές διορθώσεις στο Νόμο με αποτέλεσμα τελικά οι εκλογές όλων των οργάνων διοίκησης (Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα) να γίνεται από το σύνολο των Καθηγητών και να αποφευχθεί τελικά η απόρριψη του νόμου Διαμαντοπούλου στο Συνταγματικό δικαστήριο.

Η κα Κεραμέως θα έπρεπε να διαβάσει τη γνωμοδότηση Γεραπετρίτη πριν καταθέσει ένα αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο.

Θα έπρεπε να σεβαστεί τους συναδέλφους της συνταγματολόγους, όπως έκανε μέχρι και η Άννα Διαμαντοπούλου η οποία τελικά δεν κατάργησε την εκλογή Πρύτανη.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο κ. Γεραπετρίτης στη Βουλή, θα ψηφίσει έναν αντισυνταγματικό νόμο;

Δείτε το Νομοσχέδιο στο παρακάτω Αρχείο

Αρχεία