Η Επικυρωμένη Σταυροδοσία Υποψηφίων Ν. Κυκλάδων των Περιφερειακών Εκλογών της ΠΝΑΙ

Τα επίσημα αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογών του Νοτίου Αιγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων από το Πρωτοδικείο Σύρου.... Ανακο

Η Επικυρωμένη Σταυροδοσία Υποψηφίων Ν.   Κυκλάδων των Περιφερειακών Εκλογών της ΠΝΑΙ
Η Επικυρωμένη Σταυροδοσία Υποψηφίων Ν. Κυκλάδων των Περιφερειακών Εκλογών της ΠΝΑΙ

Τα επίσημα αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογών του Νοτίου Αιγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων από το Πρωτοδικείο Σύρου....

Ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο Σύρου τα επίσημα στοιχεία, σχετικά με τη σταυροδοσία των υποψήφιων Περιφερειακών συμβούλων του Νοτίου Αιγαίου, για τις Κυκλάδες, κατά την εκλογική διαδικασία της 26ης Μαΐου.

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα γνωστοποιείται αναλυτικά η σταυροδοσία για κάθε υποψήφιο που έλαβε μέρος, ανά περιφερειακή ενότητα και για το σύνολο των παρατάξεων.

Τα αποτελέσματα για τις Κυκλάδες είναι:

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αποτελέσματα Σταυροδοσιασ Υποψήφιων ανά Εκλογικό Τμήμα στις Κυκλάδες

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Δήμων - Νομού Κυκλάδων