Η Άννα Καμμή εξελέγη Πρόεδρος του Π. Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» (Γρυπάρειο)

Νέο διοικητικό συμβούλιο στον Π.Α.Κ.Ο. "Γ. ΑΞΙΩΤΗ" του Δήμου Μυκόνου Εξελέγησαν τα νέα μέλη στην διοίκηση του Π. Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» (Γρυπάρε

Η Άννα Καμμή εξελέγη Πρόεδρος του Π. Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» (Γρυπάρειο)
Η Άννα Καμμή εξελέγη Πρόεδρος του Π. Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» (Γρυπάρειο)

Νέο διοικητικό συμβούλιο στον Π.Α.Κ.Ο. "Γ. ΑΞΙΩΤΗ" του Δήμου Μυκόνου

Εξελέγησαν τα νέα μέλη στην διοίκηση του Π. Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» (Γρυπάρειο) με πρόεδρο την Άννα Καμμή και αντιπρόεδρο την Ελένη Κοντιζά.....

Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2019 όρισε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΚΟ "Γ. Αξιώτη" , Νομικού Προσώπου του Δήμου Μυκόνου.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΚΟ "Γ. Αξιώτη" ορίστηκε η κ. Άννα Καμμή και Αντιπρόεδρος η κα. Ελένη Κοντιζά.

Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα τακτικά μέλη:

 • Καλπουρτζή – Κουτσούκου Ελένη
 • Γρυπάρη Ειρήνη του Κυριάκου
 • Ξυδάκης Αναστάσιος (Γερμανός)
 • Ξυδάκης Χρήστος (Αρχαίος)
 • Καφεντζής Γιώργος
 • Γρυπάρη Ειρήνη του Δαμιανού
 • Αγορογιάννης Σάκης
 • Μιχελή Άννα
 • Συριανού Νικόλ

Τα αναπληρωματικά μέλη είναι τα ακόλουθα:

 • Ζουγανέλη Ειρήνη (Νικολαρίδη)
 • Μπουγιούρης Γιώργος
 • Συριανός Αλέξης
 • Σαμάνογλου Μαργαρίτα
 • Νάζος Κυριάκος (Κρομμύδας)
 • Αναγνωστόπουλος Γιάννης
 • Ζουγανέλης Παναγιώτης (Πανέρας)
 • Κουσαθανάς Αντώνης (Άνοιξη)
 • Λοΐζος Γιάννης (Κατσαρός)

Καθοριστική παράμετρο σε μια αποτελεσματική νέα δημοτική θητεία, αποτελεί η λειτουργία των Νομικών Προσώπων και η επιλογή των προσώπων που θα τα διοικήσουν δεδομένου ότι μέσω αυτών ασκείται σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων του  Δήμου Μυκόνου.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, στο πλαίσιο δε ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας και της χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγησαν οι Δήμαρχοι.

Σας επισημαίνουμε τα τρία σημεία:

 • Τα 3/5 «υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο». Αρχικά η ρύθμιση, στη μορφή που είχε τεθεί υπό διαβούλευση, προέβλεπε πως τα 3/5 «προέρχονται από την Παράταξη με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος». Η πολιτική σημασία της μεταβολής είναι εμφανής.
 • Η ποσόστωση 3/5 – 2/5 αφορά τον ορισμό «μελών» (η διάταξη στη διαβούλευση αναφερόταν στον ορισμό των «αιρετών μελών»).
 • Η ποσόστωση 3/5 – 2/5 έχει ευρύτατο πεδίο εφαρμογής, που μάλιστα ο νομοθέτης δεν έκρινε σκόπιμο να οριοθετήσει στο νόμο.  Ενώ το αρ.91 του Κλεισθένη αφορούσε μόνο συγκεκριμένα, ρητά προσδιοριζόμενα, άρθρα του Κώδικα Δήμων για μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π. οριζόμενα από το Δημοτικό Συμβούλιο, πλέον το νέο πλαίσιο αφορά τα πάντα. Δηλαδή οπουδήποτε (νόμοι, π.δ., κανονιστικές πράξεις) υπάρχει αναφορά περί ορισμού μελών στη διοίκηση Ν.Π. Δήμων κατά συγκεκριμένη αναλογία, θα ισχύει αυτή η ποσόστωση.