Μεταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών - Μόνο με τα Νέα Ποσοστά αποδεκτές οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Έγγραφο)

ΕΤΕΑΕΠ: Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Μόνο με τα νέα ποσοστά αποδεκτές οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).... Με έγγραφο του Ενιαίο

Μεταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών - Μόνο με τα Νέα Ποσοστά αποδεκτές οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Έγγραφο)
Μεταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών - Μόνο με τα Νέα Ποσοστά αποδεκτές οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Έγγραφο)

ΕΤΕΑΕΠ: Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Μόνο με τα νέα ποσοστά αποδεκτές οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ)....

Με έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) της Γενικής Δ/νσης Επικουρικής Ασφάλισης - Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Ασφάλισης και Παροχών, με το οποίο υπενθυμίζεται ότι τα ποσοστά του κλάδου επικουρικής ασφάλισης μεταβάλλονται.

Τα ποσοστά του κλάδου επικουρικής ασφάλισης μεταβάλλονται ως εξής:

→ από 1/6/2019 έως 31/05/2022 σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη, σύνολο 6,50%

και

→ από 1/6/2022 σε 3,00% για τον ασφαλισμένο και 3,00% για τον εργοδότη, σύνολο 6,00%. Διευκρινίζεται ότι το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΣ/ΕΦΚΑ έχει ήδη τροποποιηθεί με τα νέα ποσοστά εισφορών και κατά συνέπεια οι Α.Π.Δ. γίνονται αποδεκτές μόνο με τα νέα ποσοστά.

Μεταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ

Ανοίξτε το Αρχείο