Mykonos: Σε ειδική συνεδρίαση η έγκριση του Προϋπολογισμού 2021 του Δήμου Μυκόνου

Πρόσκληση Τακτικής - Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Μυ

Mykonos: Σε ειδική συνεδρίαση η έγκριση του Προϋπολογισμού 2021 του Δήμου Μυκόνου
Mykonos: Σε ειδική συνεδρίαση η έγκριση του Προϋπολογισμού 2021 του Δήμου Μυκόνου

Πρόσκληση Τακτικής - Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο Πρόεδρος και οι Σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18:00΄μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr)...........

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/202018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020), καθώς και το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού», καθώς και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ:78363 (ΦΕΚ 5350/Β΄/05-12-2020) ΚΥΑ, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος: «Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2021 μετά από απόφαση της Ο. Ε.»