Ο ΕΦΚΑ παρατείνει την προθεσμία καταβολής των εισφορών Μαΐου 2019

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία..... Μέχ

Ο ΕΦΚΑ παρατείνει την προθεσμία καταβολής των εισφορών Μαΐου 2019
Ο ΕΦΚΑ παρατείνει την προθεσμία καταβολής των εισφορών Μαΐου 2019
Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.....

Μέχρι τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Η παράταση είναι επιβεβλημένη, καθώς η έκδοση εισφορών Μαΐου συνδέεται μηχανογραφικά με την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών του 2018, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη. Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).

Παράλληλα:

Παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, για την ασφάλιση μελών ή και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., μισθολογικών περιόδων 06/2018-03/2019, έως τη Δευτέρα, 15/07/2019. 

Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για τη διευκόλυνση των υπόχρεων λόγω του όγκου των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.).