Αποτελέσματα επαναληπτικών Δημοτικών Εκλογών 2014 στο Δήμο Μυκόνου

Εκλογικό τμήμα 111 στο 1ο Δημοτικό σχολείο: Εγγεγραμμένοι : 450 Ψήφισαν : 352 Έγκυρα: 337 Άκυρα : 9 Λευκά : 6 Έλαβαν Πρωτοβ

Αποτελέσματα επαναληπτικών Δημοτικών Εκλογών 2014 στο Δήμο Μυκόνου
Αποτελέσματα επαναληπτικών Δημοτικών Εκλογών 2014 στο Δήμο Μυκόνου
Εκλογικό τμήμα 111 στο 1ο Δημοτικό σχολείο:
Εγγεγραμμένοι : 450
Ψήφισαν : 352
Έγκυρα: 337 Άκυρα : 9 Λευκά : 6 Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης : 164
Επόμενη Μέρα : 173 Εκλογικό τμήμα 112 στο 1ο Δημοτικό σχολείο: Εγγεγραμμένοι : Ψήφισαν : 389 Έγκυρα: 337 Άκυρα : 10 Λευκά : 4 Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης : 179 Επόμενη Μέρα : 196 Εκλογικό τμήμα 113 στο 1ο Δημοτικό σχολείο:
Εγγεγραμμένοι : 552 Ψήφισαν : 410 Έγκυρα :
Άκυρα : Λευκά :
Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης : 211 Επόμενη Μέρα : 186 Εκλογικό τμήμα 114 στο 1ο Δημοτικό σχολείο: Εγγεγραμμένοι : 540 Ψήφισαν : 394 Έγκυρα:  377
Άκυρα : 12 Λευκά : 5
Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης:179 Επόμενη Μέρα:198 Εκλογικό τμήμα 115 στο 1ο Δημοτικό σχολείο: Εγγεγραμμένοι : 545 Ψήφισαν : 408 Έγκυρα : 397 Άκυρα: 4 Λευκά: 7 Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης : 229 Επόμενη Μέρα : 170 Εκλογικό τμήμα 116 στο 1ο Δημοτικό σχολείο: Εγγεγραμμένοι : 542 Ψήφισαν : 432
Έγκυρα : 420
Άκυρα : 6 Λευκά : 6 Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης:272 Επόμενη Μέρα:148 Εκλογικό τμήμα 117 στο 1ο Δημοτικό σχολείο: Εγγεγραμμένοι : 512 Ψήφισαν : 397 Έγκυρα : 385 Άκυρα : 8 Λευκά : 4 Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης : 193 Επόμενη Μέρα : 192 Εκλογικό τμήμα 118 στο 1ο Δημοτικό σχολείο: 
Εγγεγραμμένοι : 477 Ψήφισαν : 355 Έγκυρα : 342 Άκυρα : 7 Λευκά : 6 Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης :174 Επόμενη Μέρα : 168 Εκλογικό τμήμα 119 στο 1ο Δημοτικό σχολείο: Εγγεγραμμένοι :
Ψήφισαν : 404 Έγκυρα : 342 Άκυρα : 14
Λευκά : 4
Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης : 213
Επόμενη Μέρα : 172
Εκλογικό τμήμα 120 στο 1ο Δημοτικό σχολείο: 
Εγγεγραμμένοι: 521 Ψήφισαν : 370 Έγκυρα :
Άκυρα : Λευκά :
Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης : 185 Επόμενη Μέρα : 165 Εκλογικό τμήμα 121 στο 1ο Δημοτικό σχολείο : Εγγεγραμμένοι : 521 Ψήφισαν : 377 Έγκυρα : 353 Άκυρα : 17 Λευκά : 7 Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης : 175 Επόμενη Μέρα : 177 Εκλογικό τμήμα 122 στο 1ο Δημοτικό σχολείο : Εγγεγραμμένοι : 521 Ψήφισαν : 395
Έγκυρα : 378
Άκυρα : 10
Λευκά :  7
Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης : 167
Επόμενη Μέρα : 211
Εκλογικό τμήμα 124 στο Δημοτικό σχολείο Άνω Μεράς: Εγγεγραμμένοι: 449 Ψήφισαν: 310 Έγκυρα: 289 Άκυρα : 11 Λευκά : 9
Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης : 188 Επόμενη Μέρα : 102 Εκλογικό τμήμα 125 στο Δημοτικό σχολείο Άνω Μεράς: Εγγεγραμμένοι : 455 Ψήφισαν: 268 Έγκυρα : 255 Άκυρα : 5 Λευκά : 8 Έλαβαν Πρωτοβουλία Δράσης : 135 Επόμενη Μέρα : 161 Στο σύνολο των Δεκατεσσάρων (14) εκλογικών τμημάτων:   Εγγεγραμμένοι : 7738 Ψήφισαν : 5398 Έγκυρα : 5137
Άκυρα : 113
Λευκά :  73
Έλαβαν
Πρωτοβουλία Δράσης : 2826    52,51 %
Επόμενη Μέρα : 2556     47,49 %
NewsRoom Mykonos Ticker