Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας η 9η Φεβρουαρίου (ΦΕΚ)

1. Καθιερώνεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας η 9η Φεβρουαρίου, Ημέρα μνήμης του Διονυσίου Σολωμού (8 Απριλίου 1798 - 9 Φε

Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας η 9η Φεβρουαρίου (ΦΕΚ)
Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας η 9η Φεβρουαρίου (ΦΕΚ)

1. Καθιερώνεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας η 9η Φεβρουαρίου, Ημέρα μνήμης του Διονυσίου Σολωμού (8 Απριλίου 1798 - 9 Φεβρουαρίου 1857), με κυβερνητική απόφαση.

2. Η οργάνωση των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής γλώσσας, σε όλα τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, αποφασίζεται από τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ το περιεχόμενο τους σχεδιάζεται κεντρικά από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενθαρρύνοντας και ξεχωριστές πρωτοβουλίες από λειτουργούς και διδασκόμενους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

3. Η οργάνωση των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής γλώσσας, όπως ιδίως παρουσιάσεις, ημερίδες, ομιλίες, σε Περιφέρειες και Δήμους και τοπικούς φορείς τους, σε συνεργασία με τις Ενώσεις τους, ΕΝ.Π.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε., καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών. Το περιεχόμενο μπορεί να καταρτιστεί και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Το υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και σε συνεργασία με τις ελληνικές Διπλωματικές Αρχές, τις Ομογενειακές Οργανώσεις, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και Αρχιεπισκοπές που συνδράμουν στη λειτουργία σχολείων ή τμημάτων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, καταρτίζει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αντίστοιχα προ- γράμματα εκδηλώσεων που προτείνει, πέρα των δικών τους πρωτοβουλιών, σε όλες τις Ελληνικές Κοινότητες της Διασποράς ή  αλλοδαπά πανεπιστημιακά ιδρύματα με έδρες ελληνικών σπουδών ή σχολές και άλλους φορείς εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, πόσο μάλλον επιδοτούμενους από την ΓΓΑΕ.

5. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα μεριμνήσει στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών όπως του Ο.Η.Ε. ή και της ΟΥΝΕΣΚΟ, για την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

Δείτε Ολόκληρο το ΦΕΚ: εδώ

(κλικ για μεγέθυνση)