Το Ν/Σ του ΥΠΕΣ μετατρέπει το δικαίωμα των Δημοτικών Παρατάξεων για χώρο και γραμματεία, σε διακριτική ευχέρεια!! [Έγγραφο]

Φρένο στο δικαίωμα χώρου και γραμματείας στις Δημοτικές Παρατάξεις, μετατρέπεται σε σε διακριτική ευχέρεια!! Αναρίθμητες αξιοσημείωτες αλλαγέ

Το Ν/Σ του ΥΠΕΣ μετατρέπει το δικαίωμα των Δημοτικών Παρατάξεων για χώρο και γραμματεία, σε διακριτική ευχέρεια!! [Έγγραφο]
Το Ν/Σ του ΥΠΕΣ μετατρέπει το δικαίωμα των Δημοτικών Παρατάξεων για χώρο και γραμματεία, σε διακριτική ευχέρεια!! [Έγγραφο]

Φρένο στο δικαίωμα χώρου και γραμματείας στις Δημοτικές Παρατάξεις, μετατρέπεται σε σε διακριτική ευχέρεια!!

Αναρίθμητες αξιοσημείωτες αλλαγές "κρύβουν" τα άρθρα που ψηφίζονται στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την πλειοψηφία τους να αναφέρονται στους Αιρετούς. Μία από αυτές είναι η ανατροπή που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 11........

Με αυτήν αντικαθίσταται η παρ.8 του αρ. 66 «Δημοτικές Παρατάξεις» του Καλλικράτη (ν.3852/2010), ενός άρθρου που είχε αντικατασταθεί από τον Κλεισθένη (αρ.73 ν.4555/2018) και εν συνεχεία πάλι τροποποιηθεί με τον ν.4623/2019 και ξανά με τον ν.4625/2019.

Η αλλαγή τώρα αφορά το δικαίωμα των Δημοτικών Παρατάξεων να έχουν κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο και γραμματειακή υποστήριξη.

Όπως θα δείτε, το Ν/Σ ουσιαστικά μετατρέπει το δικαίωμα σε δυνατότητα!!

O Δήμαρχος πλέον δεν θα έχει υποχρέωση, αλλά διακριτική ευχέρεια να τους τα παραχωρεί, αναλόγως των “υπηρεσιακών αναγκών”...

Ακολουθεί η διαχρονική εξέλιξη της σημαντικής αυτής ρύθμισης για την πρακτική λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων:

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (αρ.66 ν.3852/2010)

"Για την αποδοτικότερη λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων η Δημοτική Αρχή ΟΦΕΙΛΕΙ να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη".

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ (αρ.73 ν.4555/2018, αντικατέστησε μεν ολόκληρο το αρ.66, αλλά τη συγκεκριμένη διατύπωση την κράτησε όπως την είχε ο Καλλικράτης)

"Για την αποδοτικότερη λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων η Δημοτική Αρχή ΟΦΕΙΛΕΙ να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη".

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (παρ.1 αρ.11)

"Για την αποδοτικότερη λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων η Δημοτική Αρχή ΜΠΟΡΕΙ να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο και γραμματειακή υποστήριξη, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες".

Το ζήτημα απασχολούσε Αιρετούς ανά την Ελλάδα, με Επικεφαλής Παρατάξεων να διεκδικούν ό,τι μέχρι σήμερα ρητά όριζε ο Νόμος.

Αρκεί μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο και θα εντοπίσετε παραδείγματα δημοσίων καταγγελιών, επιστολών και προστριβών.

Το υπό ψήφιση άρθρο 11 - παρ. 1:

Να σημειωθεί ότι η Αιτιολογική Έκθεση για το αριθμό 11 αναφέρει πως «τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3852/2010 σε μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης».

Το Νομοσχέδιο, με το υπό ψήφιση άρθρο 11 - παρ. 1 - σελίδα 9

Ανοίξτε το Αρχείο