Ετικέτα: RETURN OF MIGRANTS TO TURKEY

EU
Joint statement of the 27 EU leaders: Ικανοποίηση της κυβέρνησης από την Κοινή Δήλωση των 27 ηγετών

Joint statement of the 27 EU leaders: Ικανοποίηση της κυβέρνησης από την Κοινή Δήλωση των 27 ηγετών

Ικανοποίηση εκφράζουν κυβερνητικά στελέχη για την κοινή δήλωση των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Τουρκία, η οποία, όπως λένε,